Όροι χρήσης 

 

Όροι και προϋποθέσεις ιστότοπου Galderma 

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, καθώς οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου συνιστά την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν. 

Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, η χρήση του α' πληθυντικού και της αντωνυμίας «μας», ο όρος «Galderma» και ο όρος «Όμιλος Galderma» αναφέρονται στην GALDERMA LABORATORIES, L.P. και σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, ανάλογα με την περίπτωση. Η χρήση του β' πληθυντικού αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο που έχει πρόσβαση ή/και χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο. 

Πληροφορίες ιστότοπου 

Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την ιατρική συμβουλή κατόπιν ενημέρωσης ή τις συστάσεις των επαγγελματιών υγείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ενός προβλήματος υγείας ή μιας ασθένειας χωρίς να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. 

Η Galderma δεν υποστηρίζει ούτε επικυρώνει την εγκυρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε θεραπειών, φαρμάκων ή προϊόντων εκτός των προϊόντων Galderma που περιγράφονται, αναφέρονται ή συζητούνται σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων ή σελίδες προσβάσιμες μέσα ή από αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή δημοσίευση της Galderma. Επιπλέον, η Galderma δεν διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή την καταλληλότητα τέτοιων προϊόντων ή θεραπειών. Πριν ενεργήσετε βάσει οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στις ιστοσελίδες, συμφωνείτε ότι θα συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να διαπιστώσετε εάν οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεστε είναι κατάλληλες για τη δική σας πάθηση. Η Galderma δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή υπηρεσίες. 

Λόγω της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους ή προόδου της ιατρικής γνώσης, τόσο η Galderma, οι χορηγοί της, το προσωπικό της όσο και άλλοι εμπλεκόμενοι στην παροχή των υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων ή σελίδων προσβάσιμων μέσα ή από τον παρόντα ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή δημοσίευση της Galderma δεν εγγυώνται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά είναι από κάθε άποψη ακριβείς ή πλήρεις ούτε είναι υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να βρεθούν σε αυτές τις πληροφορίες ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε άλλες πηγές και να διασταυρώσετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων ή σελίδες προσβάσιμες μέσα ή από τον παρόντα ιστότοπο οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή δημοσίευση της Galderma. 

 

Δήλωση απορρήτου του Ιστότοπου 

Τυχόν προσωπικές πληροφορίες ή υλικό που αποστέλλονται στον παρόντα ιστότοπο υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη Δήλωση απορρήτου που είναι δημοσιευμένη στον παρόντα ιστότοπο. 

 

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών 

Παρότι καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο, δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς ή πλήρεις. Οποιαδήποτε πεποίθηση προκύπτει από το υλικό στον παρόντα ιστότοπο θα γίνεται με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στο υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. 

 

Μετάδοση 

Οποιαδήποτε μη προσωπική επικοινωνία ή υλικό που μεταβιβάζετε σε αυτόν τον ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή τινών παρόμοιων, είναι και θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικού και μη αποκλειστικού χαρακτήρα. Οτιδήποτε μεταβιβάζετε ή δημοσιεύετε περιέρχεται στην κυριότητα της εκάστοτε αρμόδιας αρχής και νομοθεσίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μετάδοσης, έκδοσης, μετάδοσης και δημοσίευσης. Επιπλέον, ο Όμιλος Galderma έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιεί για οποιουσδήποτε σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής, διαφήμισης και εμπορίας προϊόντων) οποιεσδήποτε ιδέες, γραφικά, εφευρέσεις, εξελίξεις, προτάσεις ή έννοιες που εμπεριέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στον παρόντα ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση νοείται ότι δεν αποζημιώνεται για το μέρος που υποβάλλει τις πληροφορίες. Υποβάλλοντας πληροφορίες, εγγυάστε επίσης ότι είστε κύριος του υλικού/περιεχομένου που υποβάλατε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από τον Όμιλο Galderma δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ούτε θα προκαλέσει την παραβίαση εκ μέρους μας τυχόν εφαρμοστέας νομοθεσίας. Ο Όμιλος Galderma δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει λάβει. 

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί όλων των κειμένων, εικόνων και λοιπών υλικών του παρόντος ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου Galderma ή περιλαμβάνονται κατόπιν αδείας του κατόχου τους. 

Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, να αναπαράγετε αποσπάσματα μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο ή για σκοπούς διανομής σε τρίτους. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ακέραια όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας και ότι η δήλωση για το σήμα κατατεθέν που ακολουθεί εμφανίζεται σε τέτοιες αναπαραγωγές. Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος αλλά ούτε να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή ιστότοπο. 

 

® Σήμα κατατεθέν. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Τα σήματα κατατεθέντα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά «σήματα κατατεθέντα») που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην GALDERMA LABORATORIES, L.P. ή στις θυγατρικές της που ανήκουν στον Όμιλο Galderma ή στους δικαιοπαρόχους του. Κανένα στοιχείο στον παρόντα ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε κατατεθέντος σήματος που εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρά η εκ μέρους σας χρήση/κατάχρηση των Κατατεθέντων Σημάτων που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αυτού , εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο Όμιλος Galderma θα επιβάλει σθεναρά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή ισχυρισμός σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία προκύπτει από ή είναι σχετικό με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου θα πρέπει να διέπεται από τους Ελβετικούς νόμους και να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελβετίας. 

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους 

Οι σύνδεσμοι προς τους ιστότοπους του Ομίλου Galderma μπορούν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων του Ομίλου Galderma, και ο Όμιλος Galderma δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των άλλων ιστότοπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλόπιστα, και ο Όμιλος Galderma δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε άλλους ιστότοπους τρίτων προς τους οποίους παρέχουμε έναν σύνδεσμο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου προς άλλους ιστότοπους δεν συνεπάγεται έγκριση από τον Όμιλο Galderma. Συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερωθείτε και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και τις δηλώσεις απορρήτου όλων των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. 

 

Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών 

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. 

 

Εγγυήσεις 

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται σε εσάς «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, ως εκ τούτου, ο Όμιλος Galderma δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές, σιωπηρές, νομικά κατοχυρωμένες είτε άλλες (συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ή των δηλώσεων ότι το υλικό στον παρόντα ιστότοπο θα είναι πλήρες, ακριβές, αξιόπιστο, έγκαιρο, δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα ή απαλλαγμένη από ιούς, ότι ο παρών ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε συμβουλή ή γνώμη που αποκτάται από τον Όμιλο Galderma μέσω του παρόντος είναι ακριβής ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αποποιούμαστε ρητά τυχόν διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με τα παραπάνω. 

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν εξαιρέσεις σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως, ορισμένες από αυτές τις εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Για τον λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε τη νομοθεσία της χώρας σας.. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας στον παρόντα ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτού του ιστότοπου ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή. 

 

Ευθύνη 

Ο Όμιλος Galderma ή/και οποιοσδήποτε άλλος φορέας που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του παρόντος ιστότοπου για λογαριασμό μας δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιεσδήποτε αποζημιώσεις για άμεσες βλάβες, για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ειδικές αποζημιώσεις ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, για έξοδα, απώλειες ή ευθύνες όπως κι αν έχουν προκύψει σε σχέση με την πρόσβαση, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, την αλλαγή του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου ή από οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από τον παρόντα ιστότοπο ή στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, από οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνουμε ή δεν αναλαμβάνουμε ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας στείλετε. 

Ο Όμιλος Galderma ή/και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχων στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του παρόντος ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διατήρηση των υλικών και των υπηρεσιών που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο ή για την παροχή διορθώσεων, ενημερώσεων ή εκδόσεων σχετικά με αυτόν. Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. 

Επιπλέον, ο Όμιλος Galderma δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από ιούς που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία λόγω της χρήσης, πρόσβασης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού από τον παρόντα ιστότοπο. Αν επιλέξετε να κατεβάσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο, το πράττετε με δική σας ευθύνη. 

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητά από κάθε απαίτηση έναντι του Ομίλου Galderma, των στελεχών, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των προγραμματιστών του, που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση ή την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο. 

 

Απαγορευμένη δραστηριότητα 

Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία ο Όμιλος Galderma, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να θεωρήσει ακατάλληλη ή/και παράνομη πράξη ή απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο που ρυθμίζει τον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει, αλλά χωρίς περιορισμό, τα εξής: 

  1. Κάθε πράξη που θα συνιστούσε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου) ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος των ατόμων. 
  2. Χρήση του παρόντος ιστοτόπου για να δυσφημίσετε ή να διασύρετε τον Όμιλο Galderma, τους υπαλλήλους του ή άλλα άτομα ή ενέργεια με τέτοιο τρόπο ώστε να συκοφαντήσετε τον Όμιλο Galderma. 
  3. Μεταφόρτωση αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην ιδιοκτησία του Ομίλου Galderma ή στην ιδιοκτησία άλλων ατόμων. 
  4. Ανάρτηση ή μετάδοση στον παρόντα ιστότοπο οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου υλικού, όπως ενδεικτικά, υλικού που κατά την άποψή μας ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση, να βλάψει ή να παραβιάσει τα συστήματα του Ομίλου Galderma ή τρίτου ή να πλήξει την ασφάλεια δικτύου τους, με περιεχόμενο δυσφημιστικό, ρατσιστικό, άσεμνο, απειλητικό, πορνογραφικό ή άλλως παράνομο. 

 

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο 

Ο Όμιλος Galderma δεν εγγυάται ότι το υλικό και οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες προς όλα τα έθνη και όλες τις γλώσσες. 

Εσείς και η Galderma Group συμφωνείτε πώς οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή ισχυρισμός σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, προκύπτει από ή είναι σχετικό με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου θα πρέπει να διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας. 

Επικαιροποίηση Δήλωσης νομικού περιεχομένου 

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές ή διορθώσεις στην παρούσα δήλωση. Ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα κατά καιρούς για να ενημερώνεστε για κάθε νέα πληροφορία. 

Copyright © 2022 GALDERMA LABORATORIES, L.P.